דיירות מוגנת

דיירות מוגנת – חוק הגנת הדייר מקנה לדייר מוגן זכות כלכלית בנכס שאינה נרשמה בטאבו ומגנה על הדייר מפני פינויו מהנכס למשך כל ימי חייו וזאת תוך קביעת דמי שכירות מופחתים. 

 

דיירות מוגנת רקע

דיירות מוגנתדיירות מוגנת החלה בשנות ה40 בעקבות מחסור בדירות. החקיקה של חוק הגנת הדייר החלה עוד בתקופת המנדט הבריטי בארץ.
בעקבות העליה הגדולה לארץ נוצר ביקוש גדול לדירות להשכרה.

על מנת להגן על הדיירים ממחירי שכירות מופרזים שהחלו לזנק בעקבות הביקושים חוקק המנדט הבריטי פקודה מנדטורית שהגנה על הדיירים מפני בעל הבית.
הפקודה למעשה אסרה על העלאת שכר הדירה ופינוי הדיירים. 

 

 

 

מיהו דייר מוגן?

  • אדם המחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי מפתח (הדיירים המתגוררים בדמי מפתח לא מקבלים זכויות בעלות בנכס).
  • דייר שלא שילם דמי מפתח אך נכנס לנכס המדובר לפני שנת 1940.
  • דייר מוגן הוא דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס עד ליום 20.08.1968, ושבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.
  • דייר שנכנס לנכס לאחר יום 20.08.1968, ובחוזה השכירות נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.
  • דייר ששכר דירה לתקופה של יותר מ-7 שנים לאחר ה-28.9.1954 ובחוזה השכירות לא צויין כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.
  • כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי (דייר ממשיך).
  • זכויותיו של הדייר בנכס עשויות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיפים 20-25 לחוק.
  • דייר מוגן שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם, בהתאם לסעיפים 77-74 לחוק.
  • לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אלא רק לפי העילות שנקבעו בסעיף 131 לחוק.​ 

 

מעוניינים בייעוץ מקצועי בנושא דיירות מוגנת? משרדנו "אופיר פדידה שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן", יערוך עבורכם חוות דעת מקצועית להערכת שווי נכסים עם דיירים מוגנים.

אנחנו מבצעים בדיקה מקיפה של זכויות הבעלות בנכס המוגן, הערכת דמי המפתח ודמי הפינוי בדירות מגורים ובנכסים מסחריים. 

לייעוץ שמאי מקרקעין והכוונה בחינם וללא התחייבות פנו אלינו עכשיו:  050-273-2206

התחלת התכתבות
להתכתבות ישירה עם אופיר
איך אוכל לעזור היום?