מנהל / רשות מקרקעי ישראל

מנהל/ רשות מקרקעי ישראל הינו הגוף האחראי על אדמות אשר בבעלות מדינת ישראל

רשות מקרקעי ישראל - דמויות מצוירות של אנשי מנהלמשרדי “אופיר פדידה שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן ” הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בעריכת השגות ל- רשות מקרקעי ישראל בכל סוגי הדרישות.

נשמח להכין ולערוך עבורכם חוות דעת מקצועית אשר תפעל לטובתכם על מנת להפחית למינימום את התשלומים אותם אתם נדרשים לשלם.

במידה ולאחר עיון בשומה נמצא כי אין כדאיות ואין מקום להפחית בצורה משמעותית את התשלומים, נודיע לכם על מנת לחסוך מכם הוצאות שמאות מיותרות.

 

 

 

על קצה המזלג: רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י או בשמו הקודם מינהל מקרקעי ישראל) הוקמה בעקבות חקיקה של הכנסת על מנת לנהל את אדמות המדינה אשר נחלקו לשלושה: 

  1. אדמות בבעלות ממשלת ישראל.
  2. אדמות בבעלות רשות הפיתוח
  3. אדמה ושטחים בבעלות קרן קיימת לישראל. 

 

כיום, מטפלים ברשות מקרקעי ישראל בכ- 93% משטח מדינת ישראל (כ- 22 מיליון דונם).

השוני בין אדמות רשות מקרקעי ישראל לבין אדמות פרטיות הינו שקרקעות אלו ניתן לדעת על פי סוג החכירה הניתנות לתקופות קצובות ולא נמכרות לצמיתות.

 

אילו חוזים ניתן לחתום מול רשות מקרקעי ישראל?

  • חוזה פיתוח – חוזה שנחתם מול רשות מקרקעי ישראל לתקופה של שלוש שנים בדרך כלל על מנת שהחוכר יפתח את הקרקע. נחתם חוזה יעודי לגבי הפיתוח ולאחר שהחוכר ממלא את התחייבויותיו, יחתמו הצדדים על חוזה נוסף לחכירה לתקופה של 49 שנים או לחילופין לתקופה של 99 שנים.
  • חוזה חכירה – הינו חוזה שנחתם ישירות מול רשות מקרקעי ישראל לתקופה קצובה המוגדרת בחוזה החכירה (בדרך כלל 49 שנים או לחילופין לתקופה של 99 שנים).

כמו כן, בחוזה מוגדרת מטרת החכירה (מגורים/תעשיה וכו’) וכן את הקיבולת המקסימלית המותרת לבניה (לדוגמא 160 מ”ר במקרים רבים בייעוד מגורים).

דמי היתר והדרישה לתשלום

כאשר מדובר בדמי היתר, מדובר בתשלום אחוז מסוים (בדרך כלל 31%) מההפרש בין שני מצבים: מצב קודם ומצב חדש.

דמי ההיתר משולמים במקרים הבאים:

  • בבנייה מעבר לקיבולת הבניה המצוינת בחוזה החכירה (לדוגמא מצוין 160 מ”ר ואנו מעוניינים לבנות 195 מ”ר).
  • כאשר מבצעים שינוי ניצול וייעוד קרקע, כלומר שינוי בייעוד המגרש כמו לדוגמא ייעוד קרקע למלאכה במקום לתעשיה. שינוי ניצול יכול להיות גם בצורה של תוספת יחידות דיור במגרש מגורים או תוספת אחוזי בניה במגרשים בייעוד תעשייה, מלאכה או מלונאות.
  • כאשר מפצלים מגרש אחד למספר מגרשים, ישולמו דמי ההיתר עבור המגרשים המתפצלים אך לא עבור המגרש המקורי (וזאת רק בתנאי שהמגרש המקורי בנוי וממשיך לשמש למטרה המקורית).

משמעות דמי הסכמה ומועד התשלום

דמי ההסכמה הינם תשלום אשר נדרש החוכר לשלם בעת העברת זכויות חכירה למישהו אחר. דמי ההסכמה אינם אחידים ומהווים נגזרת מייעוד הקרקע, הם מושפעים מסוג החוזה שנחתם ודמי החכירה הראשוניים ששולמו.

כאשר שולמו דמי היוון עבור נכס מסויים, לא יידרש תשלום נוסף עבור דמי הסכמה בעת העברת זכויות החוכר.

דמי חכירה ראשוניים

דמי החכירה הראשוניים (דח”ר) – דמי החכירה אשר משולמים למנהל בעת רכישת זכויות החכירה ומהווים אחוז מסוים משווי הקרקע.
קיימים סוגים שונים של דח”ר (0%, 40-80%, 66% ואף – 91% אשר נקראים חוזים מהוונים).
יתרת התשלומים עבור החוזה יתבצעו בתשלומים על ידי תשלום דמי חכירה שנתיים אשר משתנים בהתאם לדח”ר הראשוניים ששולמו.

דמי חכירה שנתיים

דמי החכירה השנתיים (דח”ש) הם סוג של דמי שכירות שנתיים אשר מועברים למנהל עבור הזכות להשתמש בקרקע בהתאם לייעוד בו היא הוחכרה ע”פ חוזה החכירה.

דמי היוון וחוזה מהוון

דמי היוון הינם כלל התשלומים העתידיים עבור האדמה החכורה מטעם המנהל עבור תקופה מסוימת אשר משולמים בתשלום חד פעמי ומראש.

חוזה מהוון הינו חוזה אשר שולם עבורו תשלום חד פעמי הפוטר אותו מתשלום דח”ש ומתשלום דמי הסכמה בעת העברת הזכויות בחוזה החכירה לאחר ומעניק רוגע לחוכר לכל תקופת קיום החוזה.

אישור זכויות

אישור זכויות הינו אישור מהמנהל אשר מעיד על בעלי הזכויות בקרקע במועד בקשת האישור אך ורק לגבי תיקים עם רישום המתנהל במנהל בפועל ואשר אינם מתנהלים בלשכת רישום המקרקעין.

 

השגות לרשות מקרקעי ישראל

על כל שומה אשר מוציאה רשות מקרקעי ישראל כגון דמי היתר, דמי שימוש, ועוד, ניתן להגיש שומת השגה בתוך 60 יום מהגעת השומה אל החוכר (רק במידה וההשגה הינה על גובה השומה ולא על עצם קיומה), כדי להשיג על השומה נדרשת חוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך.

במידה ונפלה בשומה טעות טכנית או עובדתית בלבד, על המקבל להגיש בכתב לרשות בקשה לתיקון הטעות שנפלה בשומה בתוך 21 יום ממועד קבלת השומה.

 

***אין לראות במידע זה כייעוץ מחייב ואין להסתמך עליו ככזה.  

לייעוץ שמאי מקרקעין והכוונה בחינם וללא התחייבות פנו אלינו עכשיו:  050-273-2206

התחלת התכתבות
להתכתבות ישירה עם אופיר
איך אוכל לעזור היום?