היטל השבחה

היטל השבחה – כל מה שאתם צריכים לדעת

היטל השבחה: האמת, כל בן אדם באופן טבעי היה רוצה לשפר את הנכס שברשותו. אם באמצעות הגדלת זכויות הבניה על הקרקע,  בנית קומה נוספת בדירה, או אפילו תוספת של מרפסת שתכניס הרבה אור בבית. 

בכל שיפור שמתבצע בנכס, נדרש בעל הכנס לשלם סוג של מס, תשלום חובה שנקרא היטל השבחה. 

היטל הוא תשלום חובה הנדרש מבעל המקרקעין, בהתאם להוראות התוספת השלישית של חוק התכנון והבנייה משנת 1965.

היטל-השבחה מוטל על בעל המקרקעין על ידי הוועדה המקומית שאישרה את תכנית הבנייה. ההשבחה מוטלת על נכסים שהושבחו כתוצאה מתוכנית הבנייה החדשה.     

 

מתי נדרש תשלום היטל השבחה?

תשלום בעבור ההיטל נדרש במקרה של אישור תכנית, לדוגמא תכנית שהגדילה את זכויות הבנייה במגרש והשביחה את המגרש, על בעל המקרקעין לשלם על הזכויות הנוספות שהתוכנית החדשה התירה.
מקרה נוסף הוא מתן הקלה, לדוגמא במקרה של בקשת היתר בנייה הכולל סטייה קלה מתוכניות בניין עיר. היטל-השבחה נדרש גם במקרה של שימוש חורג, לדוגמא שימוש בבית מגורים לצורך הפעלת גן ילדים.  

 

מהו גובה היטל ההשבחה?

גובה היטל ההשבחה הוא מחצית משווי ההשבחה. אם שווי מגרש לפני אישור התוכנית הוא 200,000 ש"ח ולאחר אישור התוכנית עלה שווי המגרש ל-250,000 ש"ח, ההשבחה היא 50,000 ש"ח, לכן על בעל המקרקעין לשלם מחצית מהסכום, 25,000 ש"ח.

 

מהן התאריכים הקובעים עבור ההיטל?

התאריך המשמעותי הוא 15 יום לאחר פרסום התוכנית ברשומות. עבור הקלה או שימוש חורג התאריך הוא יום אישור ההקלה או השימוש החורג בוועדה המקומית.

 

מתי משלמים?

היטל השבחה

התשלום עבור היטל השבחה מתבצע בעת מימוש הזכויות במקרקעין בהתאם לאחד מהאירועים הבאים:


– קבלת היתר שלא היה מתקבל אלמלא אישור התוכנית המשביחה, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל ההשבחה. 

– התחלת השימוש במקרקעין זאת בהתאם לאישור התוכנית שבעקבותיה חל היטל ההשבחה. 

  – תשלום במקרה של העברה הכרוכה בתמורה או העברה ללא תמורה, למעט העברה בין אדם לקרובו או העברה מכוח דין, הענקת זכויות הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין. 

 

 מי משלם את היטל ההשבחה והאם הוא צמוד למדד?

היטל השבחה משולם על ידי הבעלים או החוכר לדורות אשר היה בעל המקרקעין ביום מתן האישור. הסכום המשולם מוצמד למדד שפורסם בסמוך לתחילת התוכנית או אישור ההקלה או השימוש החורג. סכום ההצמדה של ההיטל נקבע על פי המדד הנמוך מבין השתיים, מדד המחירים לצרכן או מדד תשומת הבנייה. היטל השבחה חל אך ורק על תוכניות שאושרו לאחר הראשון ביולי 1975.

 

האם חשוב להתייעץ עם שמאי לאחר קבלת היתר ההשבחה?

היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי הוועדה. שמאי הוועדה קובע מה היה שווי הזכויות בנכס במצב הקודם ומהו שווי הזכויות בנכס במצב החדש. שמאי הוועדה מייצג את הוועדה המקומית. אנחנו ממליצים לכם להביא שמאי מטעמכם בשביל לבדוק האם שומת היטל ההשבחה הוכנה כראוי. במקרים מסוימים תוכלו להפחית את גובה החיוב הנדרש, במידה והשמאי ששכרתם מצא שקיימת לכך הצדקה. בעת חיוב תשלום השבחה מומלץ תמיד לקבל חוות דעת נוספות, זאת כמובן ללא עלות ראשונית. 

 

כמה עולה תשלום לשמאי מכריע?

מינימום עבור שכר טרחת השמאי המכריע עומד על 2,000 ₪ + מע”מ בהתאם למדרגות הבאות:

– במידה וסך ההשבחה הינו עד 500,000 ₪ שכר השמאי יהיה 4.5%.

– מסך של 500,000 ₪ השבחה ועד לסך של 1,000,000 ₪ שכר השמאי יהיה 3%.

– מסך של 1,000,000 ₪ השבחה ועד לסך של 2,000,000 ₪ שכר השמאי יהיה 1.5%.

– מסך של 2,000,000 ₪ ומעלה שכר השמאי יהיה 0.5%.

עלויות נוספות כוללות מע”מ, העלות מתחלקת בצורה שווה בין הנשום לבין הוועדה המקומית אלא אם ייקבע אחרת על ידי השמאי המכריע.

 

האם ניתן לקבל זכאות לפטור מהיטל השבחה?

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מתשלום ההיטל, סיכמנו עבורכם את המרכזיים שבהם:

– השבחה במקרקעין למגורים המצויים ביישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת  שיקום. 

– השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו  בצו, בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום השבחה.

– השבחה במקרקעין למגורים בהתאם לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום משנת 1965. 

– השבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, לסעד, לבריאות או לספורט, או במקרקעין של הקדש ציבורי, בהתאם לחוק הנאמנות משנת 1979.  

– השבחה במקרקעין לצורך בניית דירת מגורים או הרחבתה, בהתאם לזכאות לסיוע באחת מתוכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון ובלבד שהסיוע מיועד לבנייה של אותה דירת מגורים, או להרחבתה. השטח הכולל של אותה דירה חייב להיות בהתאם להוראות תכנית הסיוע, עם כל בנייה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור, ישולם היטל השבחה בשיעור יחסי לגודל הבנייה או ההרחבה הנוספת.  

– הרחבה של דירת מקרקעין בתנאי שהשטח הכולל של הדירה לא עולה על 140 מ”ר, זאת בתנאי שהבעלים או קרובו יגור בדירה לפחות 4 שנים מגמר הבניה. כל בניה מעבר ל-140 מ”ר, תחויב בהיטל השבחה בשיעור יחסי לשטח הבנוי מעבר. 

– השבחה במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם קודם ההשבחה עשר שנים לפחות והם משמשים לבניה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו.  

– השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות נגישות, לרבות  בניית מעלית כולל תוספת שטחי שירות של עד 5% משטח המגרש.

– השבחה במקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך ציבורית, בין אם היא ממוקמת מעל  פני הקרקע ובין אם מתחת לפני הקרקע כולל תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, למעט שטחי מקרקעין המשמשים לצרכים מסחריים.

– השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית משנת 1951. 

האם אפשר לערער על שומת הועדה המקומית?

בהתאם להוראות סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, ניתן לערער על הקביעה תוך 45 ימים מיום המצאת השומה. את הערעור יש להגיש לוועדת ערר לפיצויים, במידה והנשום חולק על עצם החיוב לכשעצמו.
במידה והנשום לא חולק על עצם החיוב אלא על גובה החיוב, ניתן לפנות בתוך 45 ימים מיום המצאת השומה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך דיון והכרעה בעניין גובה החיוב.

 

משרדנו אופיר פדידה שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן מומחה בהגשת השגות להיטלי השבחה. חברתנו מבצעת בדיקה מקדימה ללא עלות על מנת לבדוק את סיכויי הצלחת התיק ללא התחייבות מצד הלקוח.

לייעוץ שמאי מקרקעין והכוונה בחינם וללא התחייבות פנו אלינו עכשיו:  050-273-2206

התחלת התכתבות
להתכתבות ישירה עם אופיר
איך אוכל לעזור היום?