מהו השטח של הנכס

שאלה שאני נתקל בה באופן שכיח במסגרת עבודתי היא מהו בעצם שטח הנכס?

ניתן היום לראות המון פרסומים של נכסים כאשר שטח הנכס מוצג באופן מוטה (לפי ארנונה, חשבון מים ועוד…)

כשאנחנו, השמאים מתחילים לבצע הערכת שווי לנכס, הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו זה נסח טאבו.

מהו נסח טאבו? זה הוא מסמך, הכולל את הנתונים המופעים במרשם המקרקעין לגבי הנכס והוא כולל גם את שטח הדירה.

ישנם מקרים שנסח הטאבו אינו תואם את גודל הדירה בעקבות הרחבה או סגירת מרפסות ועוד..

בעקבות כך אנחנו מבצעים בדיקה מול היתר הבניה ומבצעים מדידה פיזית של גודל הנכס.

יש לזכור כי לשטח הדירה יש משקל גדול בהערכת השווי ולמחיר הדירה.

אז חברים, לפני הכל, אל תשכחו לבדוק באמת את שטח הנכס.

התחלת התכתבות
להתכתבות ישירה עם אופיר
איך אוכל לעזור היום?